Alternatívni dodávatelia plynu

22.08.2012

Zmena dodávateľa plynu sa stáva v súčasnosti bežnou realitou aj v bytových domoch, ktoré majú vlastné plynové kotolne slúžiace na výrobu tepla a ohrev TÚV. Nie vždy to môže priniesť očakávaný efekt.

Pri zvažovaní zmeny dodávateľa plynu je potrebné si uvedomiť, že cenový rozdiel, ktorý uvádzajú alternatívni dodávatelia plynu na Slovensku (zvyčajne pri porovnaní s SPP a.s.) je rozdielom len za pohyblivú zložku ceny plynu, teda za samotný dodaný plyn. Okrem tejto pohyblivej zložky je aj fixná zložka ceny plynu, ktorá reprezentuje distribučné poplatky. Sú to náklady súvisiace s dopravou plynu zo zásobníka ku konečnému spotrebiteľovi a sú pre všetkých dodávateľov plynu rovnaké. Tieto náklady sú rozdelené zhruba 45:55, čo znamená že distribučné poplatky predstavujú až 55% konečnej ceny plynu.
Jednoduchým porovnaním preto zistíte, že ak vám alternatívny dodávateľ plynu na Slovensku ponúkne cenu plynu o 10% nižšiu ako SPP a.s., tak sa zvyčajne jedná len o pohyblivú zložku ceny plynu, čiže celková úspora bude predstavovať len približne 4,5%. Z tohto dôvodu je dobré nezamerať sa len na ponúkanú percentuálnu zľavu za dodávku plynu, ale porovnať si ceny za plyn aj s distribučnými poplatkami a DPH spolu. Všetci dodávatelia plynu, ktorí dodávajú plyn pre domácnosti a tým pádom aj pre kotolne v bytových domoch musia mať schválený cenník dodávaného plynu z dôvodu, že maximálne ceny plynu pre domácnosti sú zatiaľ ešte stále regulované štátom. Preto pri prechode k inému dodávateľovi plynu je stále otvorený veľký priestor pre správcov bytových domov ako aj pre jednotlivé spoločenstvá vlastníkov bytov dohodnúť osobným stretnutím u dodávateľa plynu zaujímavú konečnú cenu za plyn určený pre výrobu tepla a ohrev TÚV, ktorá bude ešte nižšia ako spomínaná regulovaná cena, čo v konečnom dôsledku v konkrétnom roku môže byť úspora aj 17% skutočných nákladov na plyn v bytovom dome.

Späť