Zateplenie bytových domov a možnosti jeho financovania

28.08.2012

O pozitívnom vplyve zateplenia bytového domu na peňaženky vlastníkov niet pochybností. Avšak zateplenie si vyžaduje nemalú investíciu na ktorú stav finančných prostriedkov vo fonde opráv v drvivej väčšine prípadov nestačí.


Vlastníci bytov majú v súčasnosti reálnu možnosť získať požičku od komerčných bánk alebo stavebných sporiteľní a úročením 3% - 5% p.a. ako aj požiadať o úver štátny fond rozvoja bývania vrámci vládneho programu zatepľovania, kedy sa úročenie mení na na atraktívne 1% p.a. Úver z vládneho programu zatepľovania, pokiaľ ho žiadatelia dostanú, má určité obmedzenia s ktorými je treba vo financovaní rátať.
V neposlednom rade treba myslieť aj na skutočnosť, že každý úver musí byť schválený minimálne 2/3-novou väčšinou všetkých vlastníkov v bytovom dome.

Späť