Spôsob správy

Správu bytových domov zabezpečujeme na základe:
  • Zmluvy o výkone správy
  • Mandátnej zmluvy - Spoločenstvá vlastníkov bytov