Služby

  • obsluha plynových kotolní odborným a školeným personálom
  • upratovanie spoločných častí a zariadení bytového domu spoľahlivými a preverenými osobami
  • letná a zimná údržba priľahlých chodníkov, komunikácií a spevnených plôch
  • letná údržba areálu (udržiavanie trávnatých plôch, ošetrovanie porastov a drevín)
  • služby domovníka
  • prevádzkovanie STA a iných sietí
  • vypracovanie projektov na získanie finančných príspevkov (detské ihriská, vlastné plynové kotolne, ........)