Cenník

V rozsahu ekonomicko-technickom je správcovská odmena za výkon správy bytového domu vo výške:

  • od 7 € / byt / mesiac
  • od 0,15 € / nebytový priestor / m2 / mesiac
  • Poplatky za vykonávanie služieb sú fakturované samostatne.