Komplexná
správa

bytových
domov

Váš prehliadač nepodporuje SVG.

VITAJTE

O spoločnosti

Vítame Vás na stránke správcovskej spoločnosti AVELER, s.r.o., ktorá sa zaoberá poskytovaním komplexných služieb v oblasti správy nehnuteľností od roku 2007.

Poskytujeme služby spojené so správou nehnuteľností na profesionálnej úrovni, čo znamená, že vlastníci bytov, nebytových priestorov a budov sú odbremenení od starostí spojených s procesom prevádzky a údržby.

Ponúkame odborné skúsenosti v oblasti správy, ktoré sú zárukou úspešnej spolupráce všetkých zainteresovaných strán. Počas dlhoročnej činnosti sme nadobudli skúsenosti v oblasti výkonu správy a obnovy bytového fondu v zmysle platnej legislatívy.

Sme presvedčení, že svojim serióznym a flexibilným prístupom pozdvihneme úroveň a kvalitu služieb v oblasti správy nehnuteľností a prispejeme výraznou mierou k spokojnému bývaniu vo Vašom bytovom dome.

Informácie

Ekonomika správy

Prezrite si

Naše služby

ZIMNÁ ÚDRŽBA AREÁLU

letná a zimná údržba priľahlých chodníkov, komunikácií a spevnených plôch.

LETNÁ ÚDRŽBA AREÁLU

udržiavanie trávnatých plôch, ošetrovanie porastov a drevín

UPRATOVANIE

upratovanie spoločných častí a zariadení bytového domu spoľahlivými a preverenými osobami

OBSLUHA KOTOLNÍ

obsluha plynových kotolní odborným a školeným personálom

VYPRACOVANIE PROJEKTOV

vypracovanie projektov na získanie finančných príspevkov (detské ihriská, vlastné plynové kotolne, ........)

SERVIS A ODBORNÉ PREHLIADKY

servis, prehliadky vyhradených technických zariadení a to : výťahov, tlakových nádob, komínov, elektrických zariadení, a iných

Informácie

Technika správy

AVELER S.R.O.

Sposôb správy

Správu bytových domov zabezpečujeme na základe:

  • Zmluvy o výkone správy
  • Mandátnej zmluvy - Spoločenstvá vlastníkov bytov
veza_euphoria_visual_01-2722247227

12

rokovskuseností

KONTAKT

Napíšte nám

V prípade otázok alebo záujmu o naše služby nás kontaktujte priamo alebo prostredníctvom formulára.

Adresa:

Kalinčiakova 48
903 01 Senec
Bytový dom
1. posch.
.

.

Úradné hodiny

Pondelok:  14:00 – 18:00
    Piatok:         9:00 – 13:00
...

.

Osoba zodpovedná za ekonomiku správy

Ing. Miloš Naništa
telefón: 0903 433 029
e-mail: info@aveler.sk

.

Osoba zodpovedná za techniku správy

Ing. Roman Guoth
telefón: 0907 493 432
e-mail: info@aveler.sk