Cenník

Odmena za správubez DPHs DPH
Mesačná odmena za správu - byt 10 € 12 €
Mesačná odmena za správu - nebytový priestor 0,30 € / 1m2 0,36 €
Mesačná odmena za správu - garáž, garážové státie, pivnica3 € 3,6 €

Ostatné služby

Názov službybez DPHs DPH
Vystavenie potvrdenia (nedoplatky, vek stavby apod...)4,17 €5 €
Upomienka zaslaná dlžníkovi e-mailom2 €2,4 €
Upomienka zaslaná dlžníkovi poštou5 € 6 €
Zápis zákonného záložného práva na LV (na byt, resp. nebytový priestor vo vlastníctve dlžníka) 30 €36 €
Refakturácia (vystavenie faktúry) z prijatej faktúry od dodávateľa na bytové domy a objekty v správe2,50 €3 €
Poplatok za prípravu písomného hlasovania a prezenčných listín 40 €48 €
Poplatok za vypracovanie nájomnej zmluvy o nájme spoločných priestorov alebo nebytových priestorov50 €60 €
Poplatok za práce spojené so zriadením úveru pre bytový dom alebo SVB0,8% z čerpanej sumy, min. 200€ (cena je uvedená bez DPH) 
Odmena za správu domov po uplynutí výpovednej lehoty a ochrannej doby za byt a NP / mesiac20 €24 €